Controle en Advies

Wilt u meer grip en controle op uw financiële administratie? Wilt u vaker weten hoe uw onderneming er voor staat? Wilt u een goed gevoel over uw financiële administratie? Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Als Financial Controller ben ik in staat om aan uw wensen te voldoen. Periodiek kan ik uw financiële administratie controleren en de juiste rapportages voor u genereren. Hiermee kan ik u een goed gevoel geven over de financiële positie van de onderneming. U kunt tijdig de juiste beslissingen nemen die goed onderbouwd zijn en waarmee de onderneming gebaat is.

Hoe gaan wij te werk?

1. Analyse van de behoefte van de onderneming / ondernemer
Allereerst zal de behoefte van de onderneming in kaart gebracht moeten worden. Waarop wil de onderneming (meer) grip krijgen. Wat wordt er verwacht van de Financial Controller en wat kan deze voor de onderneming betekenen.

2. Plan van aanpak
Na de verkenning zal er een plan van aanpak worden opgesteld. Dit kan tevens worden gezien als een uitgebreide offerte en overeenkomst van werkzaamheden.

3. Uitvoering
De uitvoering van de werkzaamheden zal bij voorkeur plaatsvinden op locatie van de onderneming. Daarnaast kunnen er ook werkzaamheden op het kantoor van de Financial Controller worden uitgevoerd. Een nauwkeurige urenverantwoording zal te allen tijde worden overlegd aan de klant.

4. Evaluatie
Goede en tijdige communicatie is van essentieel belang. Te allen tijde moet er goed gecommuniceerd worden met de opdrachtgever. Periodiek kunnen er vaste evaluatie momenten worden ingelast. Periodiek zal verslag worden uitgebracht aan de onderneming met betrekking tot de werkzaamheden en de bevindingen. Dit zal worden besproken en het functioneren van de Financial Controller zal worden geëvalueerd.