Welke werkzaamheden?

 • Controle op de juistheid en tijdigheid van de uitkomsten van de financiële administratie
  • Balans
  • Winst & verliesrekening
  • Diverse statistieken
  • Ratio’s
 • Opstellen/meewerken aan de begrotingen en planningen van de onderneming (Planning & Control cyclus)
  • (Meerjarige) exploitatiebegroting
  • Liquiditeitsplanning
 • Periodiek opstellen van de balans en winst en verliesrekening
  • Ten behoeve van intern (directie-aandeelhouders) en extern gebruik (Bank-financiers)
  • Aanleveren compleet dossier ten behoeve van de accountant (samenstel-controle)
 • Begeleiden van de financiële administratie en de financieel administratieve processen
  • Adviseren met betrekking tot de werkzaamheden van de financiële administratie
  • Digitalisering van de financiële administratie
 • Verbeteren processen
  • Efficiënt inrichten financiële administratie.
  • Communicatieve afstemming
 • Sparringpartner voor de ondernemer
  • Commerciële controller! Meedenken over de toekomst van de onderneming.
  • Financieel administratieve vraagstukken
  • Inzetten van netwerk (accountants/fiscalisten/bedrijfsadviseurs/verzekeringen) 

Hoe doen we dit?

 

Wolters Financiële dienstverlening kan voor u de volledige financiële administratie verzorgen. Van de inrichting van uw financiële administratie tot en met de begeleiding van uw financieel administratief medewerkers.

 

Onder financieel administratieve dienstverlening kunnen vele werkzaamheden worden verstaan. Het voeren van een financiële administratie kan per onderneming anders zijn. De basis is veelal gelijk: het verkoopboek, het inkoopboek, de bank- en kasadministratie. Hiernaast kunnen andere aspecten van wezenlijk belang zijn voor de bedrijfsvoering, zoals de voorraadadministratie, de personeelsadministratie, of een projectadministratie.

 

De basis van de financiële administratie kan volledig voor en/of met u worden gevoerd. Van de inrichting van de geautomatiseerde omgeving tot en met het opleveren van een juiste en volledig gecontroleerde balans en winst- en verliesrekening. Periodieke rapportages kunnen worden opgeleverd en de uitkomsten en analyses worden besproken met de directie van de onderneming.

 

Startersbegeleiding

Wilt u ook de stap maken naar zelfstandig ondernemer en vind je het prettig als een professional meekijkt en begeleid op de weg naar zelfstandigheid? Wij kunnen helpen met het opstellen van een meerjarige exploitatiebegroting, een zeer belangrijke liquiditeitsplanning en het doorrekenen van financieringsvraagstukken.